img

Det är inte ditt fel!

img

Våld är ett brott!

img

Det finns hjälp!

Välkommen till Agera kvinnojour

Vi hjälper dig som är utsatt för våld i en nära relation. Vi ger även stöd åt närstående och myndighetspersoner
samt andra verksamheter som kommer i kontakt med personer som är utsatta för våld av en närstående.
 
Vi på Agera kvinnojour är här för att ge stöd och råd till dig. Du är välkommen att höra av dig till oss om du
är i behov av hjälp och stöd.
 
08 27 90 80
 
 

Vid akut fara

Ring polisen: 112

Hjälp och kontakt

Behöver du hjälp som inte är akut.
Ta kontakt med din kommuns socialtjänst.
Om det är utanför kontorstid, kontakta socialjouren i din kommun
 
Du kan även kontakta kvinnofridslinjen som är öppen dygnet runt: 020 50 50 50

Kontakta oss

Telefon: 08 27 90 80
Telefontid: Alla kvällar mellan 19:00-22:00
Mail: info@agerakvinnojour.se