Har du husdjur
För många som utsätts för våld i en nära relation och som har djur är det vanligt förekommande att även djuren far illa. Förövaren kan använda djuren som ett sätt att kontrollera den som är utsatt för våld, bestraffa den utsatta genom att skada djuret och det kan även ha en bindande effekt mellan den utsatta och förövaren. Många som vill lämna relationen vet att det kan bli svårt att ta med djuret till exempelvis en kvinnojour, till familjehemmet till ett hotellboende.

VOOV- en organisation för djuren

VOOV förmedlar genom de organisationer som möter och hjälper våldsutsatta, tillfälliga jourhem åt djur när djurägaren befinner sig på ett skyddat boende.
Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta – har anslutna lokalföreningar runt om i landet som i sin tur tar hand om jourhemsplaceringarna. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour.

För mer information:
https://voovhem.wordpress.com/