För dig som utövar våld
Det är inte alltid lätt att vara människa och det kan vara så att vi gör saker som vi ångrar.

Utövar du våld mot någon i din närhet och vill ha hjälp med det?
Det finns hjälp att få. Det finns behandlingar som visat sig mycket framgångsrika för dem som utsätter andra för våld.

Vill du läsa mer om vilket stöd och vilken hjälp du kan få, kan du läsa det här genom länken nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/valds-ochbrottsrelateradefragor/valdinararelationer/valdsutovare