För dig som arbetar inom socialtjänsten
Agera kvinnojour tillhör riksförbundet Unizon och bedrivs av personer som har grundläggande och fördjupade kunskaper kring våld i nära relationer.

På dagtid 09.00 – 16.00 arbetar en anställd person med adekvat utbildning och med spetskompetens i området våld i nära relationer. För att placera kvinnor med eller utan barn i vårt skyddade boende sker detta mellan 09:00-16:00 när den anställda är på plats. För förfrågan om plats går det bra att ringa eller maila.

För placering eller mer information:
info@agerakvinnojour.se
08 – 27 90 80

(Se även fliken Skyddat boende för mer information om placeringar).