Skyddat boende
Agera kvinnojours skyddade boende har skyddsnivå 2, är utrustat med nödlarm och har okrossbara fönster.

Agera Kvinnojour bedriver sin verksamhet på skyddad adress med kansli och plats för kvinnor med eller utan barn.

Boendet är renoverat och håller en hög nivå av hemtrevlighet. Det är även anpassat efter rullstolsburna personer. Boendeformen är i kollektiv med självhushåll och under vistelsetiden finns tillgång till samtalsrum, lekrum samt ungdomsrum. Visst bassortiment ingår och vid inflyttning ges ett startkit med hygienprodukter. Vi har även kläder för både barn och vuxna, barnvagn och andra nödvändigheter som kan behövas.

Vi tar inte emot kvinnor som befinner sig i ett aktivt missbruk eller har svår psykisk ohälsa.

I samband med placering, utöver beställningen/uppdraget, ingår:

  • Bearbetande samtal
  • Trappan-samtal med barnen
  • Säkerhetsplanering
  • Stöd i kvinnans kontakt med andra myndigheter och vardagliga ärenden
  • Kontaktperson till kvinnan
  • Kontaktperson för barn
  • Stödjande kontakt under kvällar och helger