Fördjupat om våld
Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en person. En handling som får den person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.
(Isdal, 2001)

Våld i en nära relation är alltid en riktad handling som sker utifrån att personen vill utöva makt och kontroll.

Våldet beror aldrig på dig utan är en handling som våldsutövaren alltid har ansvar för. Det är lätt att tro att det är man själv som beter sig på ett felaktigt sätt eller gör något som får personen att utöva våld. Ofta säger våldsutövaren saker som får en att tro att det är man själv som är ansvarig för det.