Vad är våld
När man utsätts för våld i en nära relation brukar man definiera olika typer av våld. För många är det att bli slagen, att bli utsatt för våld. Våld kan ta sig uttryck på många olika sätt som du kan se nedan. Att utsätta någon person för dessa handlingar är ett brott i Sverige. Detta är något en våldsutövare kan dömas till straff för.

Fysiskt våld
knuffa, hålla fast, skaka om, ge örfil, nypa, bita, klösa, ta stryptag, dra i håret, spotta på, slå, sparka, kasta saker på, slå med ett tillhygge

Psykiskt våld
hot, isolering, förlöjligande, nedvärdering inför andra människor. Förövaren hotar att ta sitt liv eller hota att göra offrets husdjur eller barn illa.

Sexuellt våld
att tvingas till sexuella handlingar eller att bli tafsad på inför andra. Det kan handla om att mot sin vilja se på eller delta i pornografi.

Ekonomiskt våld
övertalas eller hotas för att skriva på ett lån eller att bli avlurad sina pengar.

Materiellt våld
Tar sönder ägodelar, förstör värdefulla tillhörigheter, tar sönder ens bostad

Latent våld
Latent våld är det våldet som ”ligger i luften”. Det latenta våldet har en stor makt och kan göra att man anpassar sig till våldsutövarens humör, kroppsspråk eller handlingar. Ofta känner man av det latenta våldet i rummet.

Försummelse
hindras från att äta, sova eller uppsöka sjukvård, att få sina mediciner eller hjälp med sin hygien om man har en funktionsnedsättning t.ex.

Dessa är våldshandlingar som nämns i Brottsbalken, Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service, och Hälso- och sjukvårdslagen

Våldets normaliseringsprocess

Det traumatiska bandet