Agera kvinnojours styrelse
Agera kvinnojours styrelse väljs på årsmötet och består av ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör och ledamöter. Styrelsen väljs för en tid av två år. Kandidater till styrelsen utses bland medlemmar som förklarat sig villiga och föreslagits av valberedningen. Styrelsen arbetar på ideel basis.

Styrelsens sammansättning
Nicole Gondek – Ordförande
Socionom
Socialsekreterare inom ett relationsvåldsteam
info@agerakvinnojour.se

Alexandra Sköld- vice-ordförande
Socionom
Socialsekreterare inom ett relationsvåldsteam
volontar @agerakvinnojour.se

Sunny Vanderwall- Kassör
Civilekonom
Ekonom på ett grossistföretag
ekonomi@agerakvinnojour.se

Neeru Baig- Sekreterare
Arbetsförmedlare på arbetsförmedlingen
boende@agerakvinojour.se

Weronica Hedin- Styrelseledamot
Socionom
Socialsekreterare inom enheten för ekonomiskt bistånd
volontar@agerakvinnojour.se

Anna Johansson- Styrelseledamot
Civilingenjör
arbetar på Eriksson