För dig som vill engagera dig
Då stora delar av verksamheten drivs av volontärer är vi ständigt i behov av nya personer som vill engagera sig inom Agera kvinnojour. Du kan engagera dig på olika sätta. Du kan bli medlem, volontär, bidragsgivare eller samarbetspartner. I kolumnerna till vänster kan du läsa om hur du kan engagera dig på bästa sätt efter dina förutsättningar.