Bli samarbetspartner
Som samarbetspartner stöttar du Agera kvinnojour långsiktigt. Detta genom ekonomiska bidrag eller genom att erbjuda dina tjänster gratis. Exempel på tjänster kan vara juridisk rådgivning, marknadsföring eller andra tjänster som du tror vi kan vara i behov av.

När du blir samarbetspartner publicerar vi, om du så önskar, dig eller din verksamhet som samarbetspartner på vår hemsida.

För att bli samarbetspartner är du välkommen att kontakta oss på info@agerakvinnojour.se