Bli samarbetspartner

Agera kvinnojour välkomnar att arbeta tillsammans med andra organisationer och företag.

Vi har idag flera samarbetspartners vilket har bidragit till att flera våldsutsatta kvinnor och barn har kunnat få stöd genom Agera och våra samarbeten har ofta lett till erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling för bägge parter.

Vi utvecklar också specifika CSR-projekt för de företag och organisationer som vill ha en tydlig integrering av stödet i sin egen verksamhet.

Kontakta oss idag för att prata mer om hur ditt företag kan vara med och stötta våldsutsatta kvinnor och barn genom Agera Kvinnojour.

Just nu välkomnar vi särskilt samarbete med företag som kan hjälpa oss utveckla våra gröna ytor utomhus.

08 – 27 90 80

info@agerakvinnojour.se

 

 

Artikel inlagd i kategori: