Fördjupat om våld

Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en person. En handling som får den person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. (Isdal, 2001)