Jourtelefon

På vår jourtelefon tar vi emot samtal från dig som är eller har varit utsatt för våld, kränkningar eller hot i en nära relation. Ibland är det svårt att veta om det som händer är okej eller inte och ibland är det svårt att veta hur man kan gå tillväga, vad man har för rättigheter och vilken hjälp som finns.

Det kan ibland kännas lättare att ta kontakt med en kvinnojour där man kan vara anonym än att kontakta socialtjänsten på en gång.

När du ringer till oss har du möjlighet att berätta om din situation och beskriva vad du behöver hjälp med.

På vår jourtelefon kan du även få information om vår samtalsmottagning i fall du behöver flera rådgivande samtal eller bearbeta det du har varit utsatt för.

Ofta ringer även anhöriga för att rådfråga om hur de kan hjälpa den som är utsatt.

Dagtid 9:00 – 17:00 kan du prata eller chatta med vår personal som har kunskap om våld i nära relation och lång erfarenhet av att möta personer utsatta för våld och deras anhöriga. Du kan få stöd och rådgivning.

Kvällstid 19:00 – 22:00 alla dagar kan du prata eller chatta med våra utbildade volontärer som har erfarenhet av att erbjuda medmänskligt stöd och rådgivning till personer utsatta för våld och deras anhöriga.

08- 27 90 80

eller

CHATTA MED OSS HÄR!

Artikel inlagd i kategori: ,