Om oss på Agera Kvinnojour

Agera kvinnojour är en ideell verksamhet som drivs av en styrelse samt volontärer. Det dagliga arbetet utförs av anställd personal som har lång erfarenhet och kunskap om våld i nära relation och arbetet med våldsutsatta vuxna och barn. Vi som är aktiva ideellt har grundläggande kunskaper inom våld i nära relationer och vi har en bred språkkompetens.

Ekonomi

Agera kvinnojour har fått startbidrag av Solna kommun för att kunna påbörja verksamheten. Utöver det söker Agera kvinnojour själva pengar till verksamheten och lever på bidrag från medlemmar och bidragsgivare.

Om du vill veta mer kring vår ekonomi får du gärna kontakta vår ekonomiansvarig, Sunny Vanderwall. För att komma i kontakt med honom kan du maila på ekonomi@agerakvinnojour.se

girl on bench