Samtalsmottagning

På vår samtalsmottagning erbjuder vi stödsamtal till alla som är utsatta för våld, kränkningar eller hot i en nära relation.

Vi arbetar även som utförare på uppdrag av socialtjänsten i den externa verksamheten. Vi erbjuder rådgivande samtal, stöd i att bearbeta det upplevda våldet och/eller stöd i rättsprocesser såsom brottmål och vårdnadsmål.

Att vara i en relation där man utsätts för våld är ofta en svår och skrämmande situation. Ofta är det en hemlighet vilket gör att man blir ensam med sina problem. Det kan vara svårt att veta om det som händer är okej eller inte och ibland är det svårt att veta hur man kan gå tillväga- Vad man har för rättigheter och vilken hjälp som finns. Ofta påverkar våldet ens mående mycket negativt.

Stödet som erbjuds utformas individuellt för att stärka personen och ge dem verktygen de behöver för att kunna ta sig vidare från våldet. Ring till vår jourtelefon för mer information om hur vi arbetar på uppdrag eller mejla din förfrågan till info@agerakvinnojour.se

 

08 – 27 90 80

Vardagar 9:00 – 17:00  Alla dagar 19:00 – 22: 00

Artikel inlagd i kategori: