Vad vi erbjuder

Vi erbjuder

Agera kvinnojour är en partipolitiskt obunden verksamhet. Vi arbetar i enlighet med socialtjänstlagen (SoL). Agera kvinnojour drivs av en styrelse, en anställd samt volontärer.

Vi erbjuder stöd och skydd till personer som identifierar sig som kvinnor. Vi erbjuder även stöd åt medföljande barn i vårt skyddade boende. Stödet till kvinnorna sker via telefon, personliga möten eller på vårt skyddade boende.

Agera kvinnojour driver ett opinionsarbete samt ett arbete som riktar sig till utsatta, anhöriga, våldsutövare samt till myndigheter. För att komma i kontakt med oss utifrån stöd och råd ringer man till vår jourtelefon som är öppen måndag till fredag mellan 09:00-16:00, och samtliga dagar mellan 19:00-22:00.

Vårt telefonnummer är 08 27 90 80

Artikel inlagd i kategori: