Vårt arbete

Agera Kvinnojour arbetar för ett samhälle fritt från våld.

Attityder och värderingar präglar många människors uppfattningar om mäns våld mot kvinnor.  Agera kvinnojour arbetar förebyggande och opinionsbildande för att förändra skadliga normer och attityder och för att öka kunskapen om våld i nära relationer. Vi erbjuder utbildningar till den offentliga sektorn och till privata aktörer samt bjuder in till event för att främja samarbete mellan olika aktörer i samhället gällande arbetet med våld i nära relationer. Är du eller din organisation intresserad av det vi kan erbjuda kan du mejla oss på info@agerakvinnojour.se

Vi arbetar utåtriktat för att nå flera som behöver hjälp

Eftersom det finns ett stort mörkertal över hur många som är utsatta för våld i nära relation vet vi att många som är utsatta för våld inte söker stöd och hjälp. Tröskeln för att söka stöd hos socialtjänsten kan kännas hög och en våldsutsatt person kan bära på rädslor om vad som kan hända om man vänder sig till myndigheter. Det är därför av särskilt vikt att alla som är utsatta för våld nås av budskapet om att hjälp finns även hos andra aktörer. Den lokala kvinnojouren kan vara en livsviktig väg ut från våldet och en bro över till socialtjänsten och till polisen och kan ses som ett komplement till det goda arbetet som görs av socialtjänsten. 

På hemsidan under fliken behöver du hjälp eller för socialtjänsten kan du läsa mer om vårt skyddat boende, vår öppen samtalsmottagning, vår jourtelefon och vår juristjour.

Artikel inlagd i kategori: